آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فورلیندون (سرزمین‌های الف‌های شمال خلیج لون)

فورلیندون (سرزمین‌های الف‌های شمال خلیج لون)

بعد از اتمام دوران اول، سرزمین لیندون، در شرق کوهستان آبی به وسیله‌ی خلیج بزرگ لون به دو بخش تقسیم شد. قسمت شمالی که بزرگ‌تر بود فورلیندون نام گرفت که در زبان الفی به معنای لیندون شمالی است. در کرانه‌های جنوبی آن بندرگاه‌های فورلوند بود در حالیکه سواحل شمالی‌اش در جزیره‌ی هیملینگ بود جایی که روزگاری دژ مدهراس در آن قرار داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...