آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فولد (منطقه‌ای در سرزمین‌های شاه روهان)

فولد (منطقه‌ای در سرزمین‌های شاه روهان)

قسمت باستانی و تاریخی در سرزمین روهان در نزدیکی ادوراس که تخت شاهان در آلدبورگ شهر آن قرار داشت. نام آن از انگلیسی باستانی گرفته شده و به معنای قلب زمین است، نامی که اهمیت آن را در  روهان قدیم نشان می‌دهد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...