آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فینارفین (شاه نولدور در آمان)

فینارفین (شاه نولدور در آمان)

تاریخ: در سالهای درختان در والینور به دنیا آمد، از قرار معلوم هنوز زنده است.

نژاد:  الف‌ها

گروه:  نولدور

خانواده: خاندان فینارفین

معنی: نامعلوم

القاب: فینارفین پادشاه آن گروه نولدور بود که در والینور ماندند.

کوچک‌ترین پسر فینوه از همسر دومش ایندیس. او برادر ناتنی فئانور و برادر تنی فینگولفین بود. تنها پسر فینوه بود که موهای طلایی همانند وانیار خویشاوندان مادرش داشت. او با ائارون دختر اولوه پادشاه تلری ازدواج کرد و ۵ فرزند داشت: فینرود، اورودرت، گالادریل، آنگرود و آئگنور. هنگامی که فئانور نولدور را به سرزمین میانه هدایت می‌کرد، فینارفین خردمندترین پسر فینوه همراه گروهی از نولدور نجیب در والینور ماند و والار آن‌ها را بخشیدند و او پادشاه نولدور باقی مانده در قلمروی قدسی شد. اما پنج فرزندش به همراه فئانور به سرزمین میانه رفتند.

توضیحات:

در کتاب مردمان سرزمین میانه ریشه‌ای برای نام فین آرفین در نظر گرفته شده . طبق این کتاب این نام همان آرافینوه است که به معنای فینوه نجیب می‌باشد و این با شخصیت فین آرفین هماهنگی کاملی دارد هرچند به نظر می‌رسد که تالکین ابتدا اسم و سال‌ها بعد از آن معنای آن را ساخته است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...