آخرین مقالات فرهنگنامه

دشت کورمالن

مکان : ایتیلین شمالی ، در سواحل آندوین روبروی کایر آندوراس

نژاد :   آدمیان

گروه : دونه داین

فرهنگ : گوندوری

معنی :  به معنای حلقه ی طلا می باشد .

سرزمینی در ایتیلین شمالی ، در سواحل آندوین و نزدیک. همان مکانی که فرودو و سم پس از نابودی حلقه در آنجا ستایش شدند .

توضیحات :

ممکن است این نظر پیش بیاید که چون فرودو در اینجا استقبال شد این مکان حلقه ی طلایی نامیده شد . اما در ضمایم سیلماریلیون ، کریستوفر تالکین نوشته این سرزمین به علت اینکه با حلقه ای از درختان کولومالدا ی قرمز_طلایی محاصره شده به این نام خوانده می شود .

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...