خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - دشت کلبرانت (محل پیروزی بزرگ ائورل)

دشت کلبرانت (محل پیروزی بزرگ ائورل)

سرزمینی که میان رودهای آندوین و  لیم لایت و تا جنوب لورین ادامه می‌یافت . همان سرزمینی که ائورل دشمنان گوندور را در آن نابود کرد.

درباره اله سار