آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - زمستان سخت عصر سوم (زمستان سال ۲۹۱۱ دوره‌ی سوم )

زمستان سخت عصر سوم (زمستان سال ۲۹۱۱ دوره‌ی سوم )

زمستان سخت و وحشتناک سال ۲۹۱۱ دوران سوم. در این زمان اریادور به وسیله گرگ‌های سفید مورد حمله قرار گرفت.

سیل‌های وحشتناکی که در بهار بعد از آن آمد، باعث نابودی تاربد شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...