آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فئانوری (الفبایی که به نام تنگوار می‌شناسند)

فئانوری (الفبایی که به نام تنگوار می‌شناسند)

نامی که به الفبای تحریری الفی، داده‌اند. مانند همان حروفی که در اول کتاب ارباب حلقه‌ها نقش بسته. این الفبا را فئانور اختراع کرده بود. البته این زبان نام دیگری دارد به نام تنگوار.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...