آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - لامپکین چاقه (اسب‌چه‌ی تام بامبادیل)

لامپکین چاقه (اسب‌چه‌ی تام بامبادیل)

اسبچه‌ی تام بامبادیل که به ندرت سوار آن می‌شد و لامپکین بیشتر اوقاتش را به گردش در اطراف بلندی‌های گورپشته می‌پرداخت. بعد از آزادی فرودو و دوستانش از چنگ اشباح گورپشته تام برای مدتی سوار لامپکین شد. اسبچه‌های هابیت‌ها با لامپکین بسیار دوست شدند و به همین دلیل پس از فرار از بری دوباره پیش او و تام بازگشتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...