خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - آبشار رائوروس (آبشار زیر نن هیتوئل)

آبشار رائوروس (آبشار زیر نن هیتوئل)

به معنی «پاشش خروشان» آبشارهای بزرگ رودخانه‌ی آندوین که از بلندی‌های امین مویل به سرزمین باتلاقی نیندالف می‌ریزد.