خانه - آبشار رائوروس (آبشار زیر نن هیتوئل)

آبشار رائوروس (آبشار زیر نن هیتوئل)

به معنی «پاشش خروشان» آبشارهای بزرگ رودخانه‌ی آندوین که از بلندی‌های امین مویل به سرزمین باتلاقی نیندالف می‌ریزد.

درباره اله سار