آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - سقوط گوندولین (ویرانی آخرین دژ الدار در بله‌ریاند)

سقوط گوندولین (ویرانی آخرین دژ الدار در بله‌ریاند)

نابودی گوندولین به وسیله نیروهای مورگوت، که به علت خیانت مایگلین رخ داد. بسیاری در شهر کشته شدند از جمله تورگان پادشاه گوندولین و بسیاری از طریق راه مخفی گریختند، از جمله تور و ایدریل و پسر کوچکشان ائارندیل.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...