آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - سرنگونی(سقوط) فینگولفین

سرنگونی(سقوط) فینگولفین

نامی که به پایان باشکوه اما تلخ فینگولفین، شاهنشاه نولدور داده‌اند. پس از شکست در داگور براگولاخ، او غضبناک تا دروازه‌های آنگباند تاخت و مورگوت را به نبرد تن به تن طلبید. هرچند او شجاعانه جنگید اما نمی‌توانست امید داشته باشد که فرمانروای تاریکی را شکست دهد، و او سقوط کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...