آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - اسه (نامی برای یک الف)

اسه (نامی برای یک الف)

یک کودک الف بنا بر سنت دو نام می گیرد: که از هر کدام از والدینش یک نام می‌گیرد و در مجموع به این دو نام essi شناخته می‌شدند (جمعِ کلمه‌ی esse)

اولین نام از این دو «اسی» به طور معمول بعد از مدت کوتاهی از تولد کودک از طرف پدر داده ‌می‌شود و این نام گاهی با نام خودش در ارتباط است. یک مثال در این مورد نامگذاری پسر ارشد فینوه به عنوان کوروفینوه است (همچنین شاید به‌طور کمتر واضح، نام‌های دیگر فرزندان، فین‌گولفین و فینارفین، ترکیبی از نام او دیده ‌می‌شود)

دومین نام از «اسی» از مادر گرفته ‌می‌شود گاهی اوقات بعد از به دنیا آمدن کودک اما اغلب چند سال بعد از تولد به او داده ‌می‌شود. این نام بازتابی از بعضی ویژگی‌های فطری کودک است یا حتی نگاهی اجمالی از سرنوشت‌اش را فراهم  می‌کند (گفته شده است که مادران کودکان الفی بینشی بزرگ و اغلب پیش‌گویی‌هایی در این مسائل دارند). یک مثال در این مورد نامی است که بعدا به کوروفینوه از طرف مادرش میریل داده شد که او را فئانور (روح آتش) نامید که نامی است که بعداً او با این نام در تاریخ شناخته شد.

علاوه بر این «اسی»، الف‌های مشهور و قدرتمند اغلب یک نام سوم را به دست می‌آورند که یک «اپسه» یا نام پسین است که ویژگی‌های خاص یا اعمال آنها را توصیف می‌کند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...