آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - ارادان پسر و وارث ماردیل ورونوه

ارادان پسر و وارث ماردیل ورونوه

دومین کارگزار گوندور، وارث میرادیل اولین کارگزار گوندور. ارادان ۳۶ سال به عنوان کارگزار فرمانروایی کرد و پسرش هریون جانشین او گشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...