آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - اله‌‌‌میره (خالق آلدودنیه)

اله‌‌‌میره (خالق آلدودنیه)

الفی وانیاری که به خاطر خلق آلدودنیه، سوگواری برای تاریک شدن والینور، مشهور شد. زمانی که ملکور به دو درخت یورش برد، وانیار و دیگر الف‌های والینور در حال برگزاری جشنی به مناسبت تانیکوئتیل بودند، و از این رو به احتمال بسیار زیاد، اله‌‌‌میره شاهدی بر نابودی درختان بوده و آن صحنه را با چشمان خود دیده است. گفته می‌شود آهنگی که او برای زنده نگه داشتن آن روز شوم ساخته بود را تمام الدار می‌دانستند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...