آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - اگلارست (پناهگاهی در دهانۀ ننینگ)

اگلارست (پناهگاهی در دهانۀ ننینگ)

پناهگاهی در دهانۀ رود ننینگ. پناهگاه جنوبی گیردان (دیگری بریتومبار بود) که در فالاس در ساحل غربی بلریاند قرار داشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...