آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - ادراهیل (پیروی وفادار فین‌رود فلاگوند)

ادراهیل (پیروی وفادار فین‌رود فلاگوند)

یک الف از نارگوتروند. یکی از ده تنی که در آن زمان برای جستجوی سیلماریل به  فین‌رود فلاگوند وفادار ماندند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...