آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دورف‌های تنها کوه (ریش‌درازان اره‌بور)

دورف‌های تنها کوه (ریش‌درازان اره‌بور)

خاستگاه اصلی ریش‌درازان، دورف‌های مردم دورین، شهر کوهستانی باشکوه خزد-دوم بود. دورف‌ها هزاره‌های بسیار آن‌جا زیسته بودند ولی بالروگی آن‌ها را بیرون راند و دورف‌ها در بیابان پراکنده گشتند و کاخ‌های باستانی ایشان به تاریکی گرایید. شاه آن‌ها، ناین اول، توسط بالروگ کشته شد ولی پسرش تراین اول، بسیاری از ریش‌درازان را به سمت شمال شرقی هدایت کرد. این‌جا بود که پادشاهی تازه‌ی دورف‌ها را زیر تنها کوه بنانهادند: اره‌بور، بالای دریاچه‌ی لانگ. پیروان تراین اول، دورف‌های پایه‌گذار تنها کوه بودند ولی اولین پادشاهی ایشان چندان نپایید. پسر تراین، تورین اول دریافت که بیشتر مردمش در کوهستان خاکستری، در شمال و غرب اره‌بور ساکن شده‌اند و تخت شاهی را به آن‌جا منتقل کرد تا با مردمش باشد. مشخص نیست آیا این زمان، تنها‌کوه خالی بود یا نه ولی محتمل است که دست کم چندی از دورف‌ها مانده باشند گرچه خاندان سلطنتی در شمال ساکن بود و پنج نسل نیز آن‌جا ماند.

پس از آن که شاه داین اول توسط اژدها کشته شد، پسرش ترور قصد کرد ریش‌درازان را به اره‌بور بازگرداند و پادشاهی زیر کوه را احیا کند. این زمان، دورف‌های تنها کوه به اوج ثروت و شهرت خود رسیده بودند. اخبار ثروت آن‌ها به گوش اسماگ اژدها رسید. اژدها بر تنها کوه فرود آمد و خود را مالک آن خواند و ریش‌درازان دوباره از خانه‌ی خویش، آواره‌ی بیابان شدند.

دست آخر، دورف‌های سرگردان در منتهی الیه شرق، در ارد لویین ساکن شدند. همان‌ محلی که در آن، نقشه‌ی انتقام از اژدها را کشیدند. نوه‌ی ترور، تورین بود که بالاخره با کمک گندالف ساحر و بیل‌بو بگینز موفق شد. خود تورین چندان زنده نماند که پادشاهی اجدادی‌اش را از نو بسازد و در نبرد پنج سپاه کشته شد. عموزاده‌اش، داین پاآهنین که دورف‌های تپه‌های آهن را هدایت کرده بود ارباب تازه‌ی تنهاکوه شد و تا زمان جنگ حلقه، پادشاهی داین دوم را در اختیار داشت. داین در آن نبرد کشته شد ولی پادشاهی زیر کوهستان دوام آورد و دورف‌ها تا فرا رسیدن دوره‌ی چهارم آن‌جا زندگی می‌کردند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...