آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دورتانگ (قلعه‌ی قدیمی در موردور شمالی)

دورتانگ (قلعه‌ی قدیمی در موردور شمالی)

قلعه‌ای در موردور که در جنوب افل دوآت، بر شیبی که در چند مایلی ایزن‌موت قرار داشت.

نکته:

۱-برج‌های دندان که در همان نزدیکی بودند در سقوط باراد-دور از بین رفتند ولی به هیچ وجه نمی‌توان مطمئن شد دورتانگ نیز به همین سرنوشت دچار شده باشد. ولی اگر از تباهی نجات یافته باشد قطعاً اندکی بعد، توسط گوندوری‌ها ویران شده است.

۲-نام سیاه دورتانگ تنها پس از بازگشت نیروهای سائورون به موردور و گرفتن قلعه‌ی مذکور معنی می‌دهد. احتمالاً سازندگان اصلی آن، نامی کم‌تر اهریمنی برایش برگزیده بودند ولی اگر چنین باشد نیز هیچ نشانی از نام قبلی آن باقی نمانده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...