خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دورین سوم (شاه خزد دوم در دوران نخست)

دورین سوم (شاه خزد دوم در دوران نخست)

شاه مردم دورین در اوج دوستی آن‌ها با الف‌های اره‌گیون. افسانه‌ها می‌گویند که او حلقه‌ی قدرت داشت. حلقه‌ای که بعدها توسط خود کله‌بریمبور به نام حلقه‌ی ترور شهرت یافت.

درباره اله سار