آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دورین اول (دورین بی‌مرگ بزرگ‌ترین دورف در میان دورف‌ها)

دورین اول (دورین بی‌مرگ بزرگ‌ترین دورف در میان دورف‌ها)

پیرترین دورف، در شمار هفت پدر دورف‌ها. اولین نژادی که آئوله‌ی والا خلق کرد. او تا زمان بیداری الف‌ها، زیر کوهستان سرزمین میانه خوابیده بود. وقتی بیدار شد سفر کرد تا به آبگیر-آینه رسید. همان دریاچه‌ای که دورف‌ها خلد-زارام می‌خوانند. به ستارگان مرموزی که در سطح دریاچه منعکس شده بودند نگریست، آن را نشانه‌ای گرفت و همان‌جا شهری بزرگی را در قلب کوهستان مه‌آلود حفر کردند. شهری که خزد-دوم، و بعدها موریا نام گرفت.

دورین با احتساب سن دورف‌ها تا سنین بالا عمر کرد ولی اگرچه او را بی‌مرگ می‌خواندند نامیرا نبود. اندکی پیش از پایان دوره‌ی نخست درگذشت ولی تبار شاهان مردم دورین را بنا نهاد. تباری که در سراسر تاریخ سرزمین میانه ادامه یافت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...