آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دونه‌داین (مردان نومه‌نور در سرزمین میانه)

دونه‌داین (مردان نومه‌نور در سرزمین میانه)

اصطلاحی که برای اشاره به مردان نومه‌نور و (به ویژه) اعقاب ایشان در آرنور و گوندور، پس از سقوط سال ۳۳۱۹ دوره‌ی دوم، در سرزمین میانه به کار می‌رفت.

نکته:

۱-تمام اهالی دونه‌داین سرزمین میانه از پیروان الندیل نبودند. برخی پیش از سقوط، به طور مستقل در سرزمین میانه ساکن شدند و بعدها با پایه‌گذاران پادشاهی‌ دونه‌داین اعلام اتحاد کردند. اجداد امرای دول آمروت در شمار برجسته‌ترین افراد از این دسته بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...