آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دونه‌داین جنوب (گوندوری‌ها)

دونه‌داین جنوب (گوندوری‌ها)

بازماندگان تبعیدیان نومه‌نور که در سرزمین‌های جنوبی سرزمین میانه سکنی گزیدند و پادشاهی جنوبی گوندور را بنا نهادند. اولین شاه مستقل این سرزمین، منل‌دیل، برادرزاده‌ی ایزیلدور بود که تبارش بیش از دو هزار سال بر گوندور حکم راند. بر خلاف عموزاده‌های شمالی‌اشان، دونه‌داین جنوب حتی پس از سقوط شاهان، قلمروی خویش را حفظ کردند و گوندور تحت حکمرانی کارگزاران، تا زمان جنگ حلقه، وقتی که پادشاهی احیا شد پا بر جا ماند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...