آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دونه‌داینِ آرنور (مردم پادشاهی شمالی)

دونه‌داینِ آرنور (مردم پادشاهی شمالی)

یکی از دو گروه بزرگ بازماندگان نومه‌نوری‌ها در سرزمین میانه (گروه دیگر، گوندوری‌های پادشاهی جنوبی هستند). پادشاهی شمالی آرنور در اصل پایتخت شاه برین، الندیل در آنومیناس بود و دونه‌داین آن سرزمین قرن‌ها تحت حکومت نوادگان پسر بزرگ الندیل، یعنی ایزیلدور بودند. پیش از پایان اولین هزاره‌ی دوره‌ی سوم، سرزمین آرنور میان پسران شاه ائارندور مورد مناقشه قرار گرفت و دونه‌داینی که آن‌جا زندگی می‌کردند به سه دسته تقسیم شدند: آرته‌داین، کاردولان و رودائور. این قلمروها، یک به یک سقوط کردند تا آن که دست آخر دونه‌داینِ آرنور تبدیل به گروهی مردم آواره و تحلیل یافته شدند. با این وجود، فرماندهان ایشان، نسل و تبار پسر بزرگ الندیل را حفظ کردند و آراگورن که در میان عناوین خود، عنوان فرماندهی دونه‌داین آرنور را نیز داشت با وجود نسل‌های بسیار از تبار مستقیم الندیل به شمار می‌آمد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...