خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دودو بگینز (کوچک‌ترین فرزند در میان سه فرزند فوسکو بگینز)

دودو بگینز (کوچک‌ترین فرزند در میان سه فرزند فوسکو بگینز)

کوچک‌ترین فرزند، از سه فرزند فوسکو بگینز و روبی بولجر که تقریباً هم‌نسل بیل‌بو بگینز به شمار می‌رفت ولی بیست و یک سال جوان‌تر از خویشاوند برجسته‌ی خویش بود. او در مهمانی وداع بیل‌بو حضور داشت و هشت سال بعد، در سن ۹۸ سالگی فوت کرد. برادر بزرگ‌تر دودو، دروگو، پدر فرودو بگینز بود و او عموی فرودو بگینز به شمار می‌رفت.

درباره اله سار