خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دروویت یائور (سرزمین قدیمی پوکل)

دروویت یائور (سرزمین قدیمی پوکل)

نام به سرزمین‌های غربی بین رود ایزن و لف‌بویی، به ویژه کوهستان بالای آندراست اتلاق می‌شد. منطقه‌ی مذکور زمانی منزل گروه بزرگی از دروئداین یا مردم پوکل بود گرچه نمی‌توان با اطمینان گفت این مردم تا زمان جنگ حلقه جان به در بردند یا خیر.

درباره اله سار