آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - جنگل درو اداین (جنگلی پایین فانوس ایلناخ)

جنگل درو اداین (جنگلی پایین فانوس ایلناخ)

جنگلی که حوالی پایین تپه‌ی فانوس ایلناخ در آنورین رشده کرده بود و نامش از باقیمانده‌ی درو اداین که در آن محل می‌زیستند می‌آمد.

نکته:

۱-در جای دیگری، تالکین می‌گوید که درو، واژه‌ی سینداری وحشی یا رام‌نشده بود. اگر تصادفی قابل توجه نباشد باید گفت که سیندار واژه‌ را از دروگو که واژه‌ی عمومی به معنی «وحشی» بود وام گرفتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...