آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - بخار دهان اژدها (بخار هولناک اژدهایان)

بخار دهان اژدها (بخار هولناک اژدهایان)

بخار مه‌آلودی را که اژدهایان بیرون می‌دهند «بوی عفن اژدها» هم می‌خوانند. کسانی که وارد بخار شوند به وحشت کورکننده‌ای دچار خواهند شد که قادر به تحمل آن نیستند. مشخص نیست تمام اژدهایان بخار کذایی را بیرون می‌دهند یا خیر ولی ذکر شده که گلائرونگ و اسماگ هر دو این بوی عفن هولناک را تولید می‌کردند. به ویژه گلائرونگ که به سبب شدت بو، کم‌تر کسی می‌توانست به وی نزدیک شود. خود تورین نزدیک بود پیش از موفق شدن در کشتن اژدها، تسلیم این قدرت شود. از قرار معلوم، بخار دهان اسماگ، قدرت کم‌تری داشت ولی حتی وقتی خود اژدها تالارهای اره‌بور را ترک گفته بود باز هم در تالارها معلق بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...