خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - سقوط نومه‌نور (غرق شدن وسترنس)

سقوط نومه‌نور (غرق شدن وسترنس)

ویرانی کامل جزیره‌ی نومه‌نور، مجازات قدسی حمله‌ی شاه آر-فارازون به سرزمین‌های بی‌مرگ. (Undying Lands) تنها الندیل و همراهانش از هلاکت گریختند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...