خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دوروینیون (منبع بهترین شراب سرزمین میانه)

دوروینیون (منبع بهترین شراب سرزمین میانه)

سرزمینی که چندان شناخته شده نیست و احتمالاً درون دره‌ی رود رونینگ قرار دارد. دوروینیون، به جهت باغ‌های عظیم و کیفیت شرابش معروف است.

درباره اله سار