آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دور دینن (سرزمین سکوت)

دور دینن (سرزمین سکوت)

منطقه‌ای کوچک و مثلثی شکل در شرق نان دون‌گور‌تب که در جریانات بالا دست رودهای ازگالدیون و آروس واقع شده بود. جاده‌ای از پل سنگی یانت یائور، بر ازگالدیون از گدار اروسیاخ بر اروس به آن می‌رسید. حاشیه‌ی شرقی آن، به جنگل‌های دوریات می‌رسید بنابرانی در دوره‌ی اول، مرز کمربند جادویی ملیان بود و مانع از ورود به جنگل تینگول می‌شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...