آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دور دائه‌دلوت (سرزمین مورگوت)

دور دائه‌دلوت (سرزمین مورگوت)

منطقه‌ی اطراف دژ عظیم مورگوت در سرزمین آنگ‌باند میان کوهستان آهن، سرزمینی چنان خوف‌انگیز که نامش به انگلیسی به «سرزمین سایه‌ی هراس‌انگیز» ترجمه می‌شود. در مرزهای دور دائه‌دلوت بود که فیانور توسط بالروگ‌ها زخمی کاری خورد و اندکی پس از آن، پسرش، مائدروس گرفتار خدمتکاران مورگوت شد. پس از موفقیت فین‌گون در نجات مائدروس، الف‌ها، دور دائه‌دلوت را محاصره کردند و بدین ترتیب حصر آنگ‌باند که قرن‌ها به طول انجامید آغاز گشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...