خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دینا دیگل (همسر گانداهار بولجر)

دینا دیگل (همسر گانداهار بولجر)

تنها عضو خانواده‌ی دیگل، از هابیت‌های شایر که نامش ثبت شده است و وقتی که با گانداهار بولجر ازدواج کرد عضو خانواده‌ی بولجر شد. عروسی نزدیک آغاز قرن سیزدهم به تقویم شایر (مطابق با قرن بیست و نهم دوره‌ی سوم) سرگرفت. دینا و گانداهار دو فرزند به نام‌های آدالگار و آدالدریا و اخلاف بسیار داشتند. در شمار پیوندهای بسیار خانوادگی، دینا یکی از مادران مادران مادران‌بزرگ‌ فرودو بگینز محسوب می‌شد.