آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - پله‌ی دیم‌ریل (گذرگاهی که به دیم‌ریل دیل می‌رسید)

پله‌ی دیم‌ریل (گذرگاهی که به دیم‌ریل دیل می‌رسید)

نامی که به بخش جنوب شرقی گذرگاه شاخ‌سرخ داده بودند. مسیری بود که پایین می‌رفت و به ناندوهیریون، دیم‌ریل دیل می‌رسید. آن را به دلیل زنجیره‌ای از آبشارها که به دریاچه‌ی خلد-زارام می‌رسید پله‌ی دیم‌ریل می‌خواندند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...