خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید ممکن است الف‌ها در دوره‌ی سوم زندگی خود ریش در بیاورند؟ یکی از این الف‌ها گیردان کشتی‌ساز است.

درباره الوه