خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید در طرح‌های اولیه رشته افسانه تالکین، «بِرِن» یکی از نولدور بوده است؟

درباره الوه