خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید اونگولیانت به دلیل عطش زیاد علاوه بر بلعیدن موجودات دیگر، حتی تخم‌های خودش را هم می‌بلعید و گفته می‌شود در نهایت خودش را هم بلعید؟

درباره الوه