خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید

آیا می دانستید

آیا می دانستید «آراگورن» در کتاب ارباب حلقه‌ها به هنگام راهنمایی هابیت‌ها از بری به ریوندل هیچ سلاحی بجز «تکه‌های شکسته نارسیل» همراه خود ندارد؟

برخلاف فیلم، آراگورن در ودرتاپ بدون شمشیر و تنها با دو تکه چوب آتشین به مبارزه با نزگول می‌پردازد!

درباره الوه