آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید به هنگام مواجهه یاران حلقه با بالروگ در موریا، بورومیر شاخ خود را به صدا در می‌آورد که باعث مکث بالروگ و ترس اورک‌های در پی آمده می‌شود؟

  • واکنش‌های لگولاس، گیملی، بورومیر و آراگورن در مواجهه با بالروگ در کتاب به این ترتیب است (تمامی نقل‌قول‌ها از متن کتاب یاران حلقه):

لگولاس شیون‌زنان گفت: «آی! آی! بالروگ! یک بالروگ دارد می‌آید!»

گیملی با چشمان گشاد خیره شد. فریاد زد: «بلای جان دورین!» و گذاشت که تبر از دست‌اش بیافتد و صورتش را پوشاند.

بورومیر شاخش را بالا آورد و در آن دمید. شاخ جنگی او مثل فریادهای بسیاری که از گلو برآید و زیر مغاره بپیچد، طنین‌انداز شد. لحظه‌ای اورک‌ها خود را باختند و سایه آتشین مکث کرد.

آراگورن ناگهان گفت: «تنها نمی‌تواند مقاومت کند!» و به سوی پل دوید، فریاد زد: «به نام الندیل! همراهت هستم گندالف!»

بورومیر فریاد زد: «به نام گوندور!» و جست‌زنان از پی او رفت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...