خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید در نسخه‌های قدیمی و کنار گذاشته شده سیلماریلیون، بالروگ‌ها پرشمار و قدرتی بسیار کمتر داشتند؟

پس بازنویسی‌های رشته افسانه و در زمان نگارش ارباب حلقه‌ها، تعداد آنها کاهش (به ۳ تا ۷ تن) و قدرتشان به طرز چشمگیری افزایش یافت.

تالکین هرگز فرصت نکرد تا برخی از داستان‌های قدیمی خود (نظیر سقوط گوندولین) را با این مفهوم جدید در مورد بالروگ‌ها بازنویسی کند و بالروگ‌های کشته شده در آن داستان، از نوع اولیه بوده‌اند.

درباره الوه