آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دروفین (یکی از پسران دویین‌هیر)

دروفین (یکی از پسران دویین‌هیر)

همراه دوییلین، یکی از دو پسر بلند قامت دویین‌هیر، ارباب دره‌ی بلک‌روت در زمان جنگ حلقه. دروفین و دوییلین، همراه پانصد کمان‌دار از مردمان خود به کمک میناس تیریت در شرق دور سرزمین خود، جایی که زیر سایه‌ی کوهستان سفید بود رفتند. در همین مکان بود که دو برادر، همراه هم در نبرد میدان‌های پله‌نور مبارزه کردند و هر دو در حمله به ماموکیل عظیم کشته شدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...