خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - درن‌دینگل (مکان کنگره‌ی انت)

درن‌دینگل (مکان کنگره‌ی انت)

دره‌ای در جنوب جنگل فنگورن که انت‌ها همیشه از آن به عنوان مکان ملاقات در کنگره استفاده می‌کردند. از نظر ظاهر، دره‌ی کم‌عمق گرد و گسترده‌ای بود که حصار سبز تیره‌ای از درختان همیشه سبز آن را در احاطه داشت. خود دره همیشه، جز سه غان بلند سیمین که در مرکز آن رشد کرده بودند بدون درخت بود. نام درن‌دینگل در اصل واژه‌ای در زبان انسان‌ها بود، برگرفته از انگلیسی قدیمی به معنی «دره‌ی پنهان». نام انتی آن محل هرگز ثبت نشده است.

درباره اله سار