آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - هیولاها (خدمتکاران هولناک مورگوت)

هیولاها (خدمتکاران هولناک مورگوت)

موجودات هراس‌انگیزی که در شمار قوی‌ترین خدمتگزاران مورگوت بودند. ترسناک‌ترین این هیولاها، بالروگ‌ها بودند. مایاری که ملکور در آغاز دنیا فریفته و به خدمت خود درآورده بود ولی به نظر می‌رسید که خداوندگار تاریکی هیولاهای نازل‌تری نیز در خدمت خود داشته.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...