آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - الف‌های دانا (نامی برای نولدور)

الف‌های دانا (نامی برای نولدور)

«نخست نولدور آمدند، نام حکمت بر ایشان، بر مردمان فینووه بود. ایشان الف‌های دانایند، دوستان آئوله‌اند و به تصنیف شهره…»

کوئنتا سیلماریلیون ۳، در باب آمدن الف‌ها و اسارت ملکور

نامی برای نولدور که چندان کاربرد نداشت. اشتقاقی میان الف‌‌هایی که فینووه به والینور هدایت کرد. واژه‌ی «عمیق» در این‌جا به معنی «پر مغز» یا «دانا» است؛ نولدور را خلاق‌ترین و فاضل‌ترین الدار می‌دانستند؛ والای بزرگ، آئوله زمانی که ایشان در آمان بودند بسیار به آن‌ها آموخت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...