آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - برج تاریک (باراد-دور)

برج تاریک (باراد-دور)

نام دژ سائورون، باراد-دور، در زبان سیاه موردور

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...