خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - برج تاریک (باراد-دور)

برج تاریک (باراد-دور)

نام دژ سائورون، باراد-دور، در زبان سیاه موردور