آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - سرزمین تاریک (نامی که فرودو بر موردور نهاد)

سرزمین تاریک (نامی که فرودو بر موردور نهاد)

نامی بی‌نظیر برای سرزمین سیاه موردور، عبارتی که در واقع، تنها فرودو بگینز آن را به کار برد. عملاً ترجمه‌ی سردستی از اسم موردور است. بخش مور به معنی سیاه یا تاریک است و دور، به سرزمین مربوط است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...