آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دیزی گمجی (یکی از خواهران بزرگ سام)

دیزی گمجی (یکی از خواهران بزرگ سام)

بزرگ‌ترین دختر هام‌فست گمجی و بل گود‌چایلد؛ خواهر سام‌وایز گمجی از گروه حلقه.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...