آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - داگنیر گلائرونگا (کتیبه‌ی روی گور تورین)

داگنیر گلائرونگا (کتیبه‌ی روی گور تورین)

عنوانی که روی سنگ قبر دراز و خاکستری تورین نوشته بودند و پشته‌ی گور وی را کنار کابد نایرامارت، بر فراز آب‌های چرخان تی‌گلین مشخص می‌کرد. به خط رون دوریات، یاد کشتن اژدهای گلائرونگ را که عملی قهرمانانه بود گرامی داشتند. داگنیر گلائرونگا به معنی «بلای جان گلائرونگ» است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...