خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کیریت اونگول (گذرگاهی که شیلاب در آن کمین می کرد)

کیریت اونگول (گذرگاهی که شیلاب در آن کمین می کرد)

گذرگاهی در میان افل دوات در مرز غربی موردور که برفراز برج میناس مورگول قرار داشت.

درباره اله سار