خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کله‌بریان (دختر گالادریل و کله‌بورن)

کله‌بریان (دختر گالادریل و کله‌بورن)

دختر گالادریل و کله‌بورن که با الروند ازدواج کرد و آرون، ستاره شامگاهی، را برای او به دنیا آورد. پس از آن که توسط اورک ها در کوهستان مه آلود مورد حمله قرارگرفت، به وسیله پسرانش الادان و الروهیر نجات یافت؛ اما اندکی بعد با کشتی به غرب سفر کرد.

درباره 3DMahdi