خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - گذرگاه (مسیری بین اوسگیلیات و پله‌نور)

گذرگاه (مسیری بین اوسگیلیات و پله‌نور)

جاده مرتفعی که از سمت غرب اوسگیلیات به راماس اخور (دیوار احاطه کننده دشت‌های پله نور) منتهی می‌شد. وقتی گذرگاه به دیوار می‌رسید، دروازه ورودی پله نور به وسیله دو برج محافظت می‌شد که به دژهای گذرگاه مشهور بودند و از آنجا جاده ای به غرب تا میناس تریت ادامه پیدا می‌کرد.

از لحاظ تاریخی، گذرگاه یکی از شاهراه های اصلی گوندور بود که از پایتخت آن تا دژ اصلی آن در میناس آنور کشیده شده بود. در طول جنگ حلقه زمانی که گدار های آندوین توسط دشمن تسخیر شد، پادشاه جادو پیشه از گذرگاه برای عبور سپاهش جهت محاصره میناس تریت استفاده کرد.

درباره 3DMahdi